tisdag, mars 29, 2016

Västtåg Varberg - Göteborg från augusti?

Hallandstrafikens styrelse ställde sig förra veckan bakom ett förslag att ett västtåg skall starta i Varberg på morgonen och därmed i rusningstrafik försöka täcka det behov som finns på morgonen för mer tåg. Även eftermiddag skulle ett västtåg gå från Göteborg till Varberg i rusningstrafik.

Hade gärna sett att man på morgonen också körde ner till Varberg och tillbaka till Kungsbacka men det är tillgängliga tåglägen som styr detta och de finns för närvarande inte.

Det finns åtta tåglägen in och ut från Göteborg söderut varje timma. Fyra har pendeltåget, två har Öresundståget, ett har fjärrtågen (SJ) och ett har godset.

Tanken är att ”låna” ett tågläge som SJ och godset inte använder och köra dessa tåg.
Hallandstrafiken och Västtrafik är överens nu gäller det att Trafikverket säger ja.

Ett västtåg typ X 61
Exakta avgångstider kan man inte säga ännu, det blir först klart om Trafikverket säger ja och lägger in turerna i tidtabellen.

Det är viktigt att påpeka att det är inget pendeltåg som planeras. Detta ord används ofta felaktigt. Ett pendeltåg är ett långsamt tåg på korta sträckor som stannar på många stationer. Restid max 30 minuter.

Även om ett Västtåg används blir det ett regionaltåg som kommer stanna på samma ställen som Öresundstågen. Åsa, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Inget långsamt tåg.

Att förlänga pendeltåget Göteborg-Kungsbacka till Varberg, som några föreslagit, löser inga problem. Man förflyttar bara dem. Ett sådant tåg skulle troligtvis vara 2/3 del fullt när man kommer från Varberg till Kungsbacka och lämna 50-100 personer på perrongen. Det är mer kapacitet som behövs.

I det trafikförsörjningsprogram med en länge utblick som regionen skall ta i april så beskrivs det ett regionaltåg Halland och inga pendeltåg, förutom Kungsbacka – Göteborg. Ett regionaltågssystem system som kräver västlänken och att tunneln i Varberg är klar. Men tiden dit är lång. Sannolikt behöver man diskutera perrongförlängningar och möjlighet att trippelkoppla tåg. Just för att öka kapaciteten.

Samtal har startats om hur Öresundstågen skall se ut efter 2020. Danskarna vill t.ex. inte köra Helsingør-Köpenhamn med Öresundståg. Det är ju sju parter som skall komma överens vilket givetvis kan innebära förändringar, förhoppningsvis till det bättre.

I övrigt 2017 föreslås att turerna 23.55 från Göteborg med Öresundstågen skall gå hela veckan med stopp även i Åsa.

Turerna med ett västståg är ett försök att snabbt hitta lösningar på ett i sig angenämt problem, att många vill resa kollektivt.

Hallandstrafiken vill helst starta dessa nya turer redan i augusti.

Så vi får se vad Trafikverket säger. Vid ja kan man ju gå vidare och se om det går att hitta fler tåglägen vid andra tillfällen. Detta blir ett pilotfall.

Kollektivtrafikplanen går nu på remiss bland annat till kommunerna.

Inga kommentarer: