torsdag, mars 31, 2016

Halland kan inte förhandla om storregioner utan folkomröstning

Indelningskommittén vill att Halland, Västra Götaland och Värmland skall förhandla om hur en ny storregion skall se ut. Region Halland säger nej till detta.

Ett beslut jag helt står bakom.

Regionens politiker har inget mandat från hallänningarna att förhandla bort Halland som självständigt län och region.

Ingen har frågat invånarna i Halland vad de tycker. Det finns inte heller några grupper eller föreningar i Halland som driver att Halland skall upphöra och bli ett med Västra Götaland och Värmland.

Jag har som politiker aldrig mött en väljare, fått brev, e-post eller fått telefonsamtal där frågan tagits upp med mig att vi borde gå ihop med VG och Värmland.

Det demokratiska underskottet i denna fråga är gigantiskt.

Skall Halland deltaga i förhandlingar med de andra måste hallänningarna få säga sitt i en folkomröstning.

Men först måste finnas ett slutligt förslag från kommittén att man kommer föreslå regeringen detta.

Min förhoppning är fortfarande att man ändrar sitt förslag och låter Halland fortsätta vara den bra livsplatsen man är.

Min slutliga fundering är, hur kan framför allt VG vilja gå samman med någon som inte vill gå samman med dem? Hur skulle en sådan region bli?

Inga kommentarer: