torsdag, augusti 06, 2009

Får kommuner och landsting skylla sig själva?

Man kan göra det enkelt för sig. En del kommuner har slösat under de goda åren. Man har byggt onödiga äventyrsbad. Subventionerat hockeyklubbar och fotbollslag genom dyra arenor med mera. Så de får skylla sig själva.

Men är det så enkelt? Vad blir konsekvenserna?

Lite svårare blir det att kritisera landsting. Ett och annat skrytbygge finns väl även där men i de flesta fallen har pengar gått till cancervård, utbyggd primärvård, ökade läkemedelskostnader och liknande.

Det är säkert rätt att kommuner och landsting borde sparat mer för sämre tider. Men hela systemet med balanskrav hindrar detta.

En kommun eller ett landsting kan inte sätta av 100 miljoner per år i en balansfond under ett bra år. För att sedan i lågkonjunktur balansera budgeten mot detta. Landstinget Halland har bra med pengar i kassan men har inte rätt att använda dem.

Det är en klar svaghet i systemet. Jag vill kalla det systemfel.

Jag vill inte ta bort balanskravet men ge kommunerna bättre möjlighet att balansera över åren.

Folkpartiledaren Jan Björklund hade en fundering i sitt sommartal i Marstrand att statsbidragen skulle öka i lågkonjunktur och minska i högkonjunktur. Tål att fundera på. Kanske någon form av balansering i statsbidragen.

I vilket fall så har kommunerna och landstingen 2010 och 2011 besvärligt att få ihop sina budgetar. Åtminstone i balans.

Vad man nu ser är idiotstopp i många kommuner. Alla investeringar mer eller mindre stoppas. Även viktiga sådana. Kungsbacka är ett exempel. Man skär dessutom ner driften med 4,5%.

Halmstad både skär ner och höjer skatten. Med nästan 1 kr. Inte heller bra. Skattehöjningar minskar köpkraften.

Det kommer att innebära att många företag som arbetar som entreprenörer åt kommun och landsting kan få det svårt 2010 och 2011. Ännu märks inte mycket därför arbeten är beställda innan krisen men på sikt kan det få konsekvenser.

Först i höst vet vi hur budgetarna 2010 ser ut. Men tendensen är oroväckande. Och det kan också påverka återhämtningen i den svenska ekonomin.

Jan Björklund föreslog mer pengar till kommunerna. Även några KD politiker och bankernas chefekonomer föreslår samma.

Jag tror ett tillskott till kommunerna kan bli en viktig stimulans för att den lilla strimma av hopp vi nu ser i konjunkturen inte skall bli ett nytt bakslag.

Att säga att de som slösat får skylla sig själva, det ÄR att göra det för enkelt för sig.

SvdDagenDNAftonbladet

1 kommentar:

Unknown sa...

Stockholms stads skolor har en sådan möjlighet.

Tidigare förlorade skolor med överskott sitt överskott som försvann i ett svart hål i staden. Skolor med underskott fick sina underskott betalade.

IDag får skolor med svårigheter sina underskott betalade av staden som fört men skolan tvingas leva under stadens förmynderi utan egen självständighet som förut. MEN...

Skolor som visat budgetbalans 2 år i rad får ekonomiskt självstyre under kommande 5 år...dvs de kan gå med förlust och betala av den ett år senare eller 3 år senare (inom de 5 åren)och överskott och ta med sig överskotten och spendera de år 4. om budgetbalanskravet fortfarande har hållits år 5 får skolan ytterliare 5 år av denna balanserade ekonomiska självständighet. Sthm har styrts blått längre än sverige så det är klart att om sverige också får styras borgerligt et tag till kommer även detta problem lösas på et intelligent sätt.

Nu är jag dock oroad att IPRED FRA TELEKOM och övervakningsidiotin kommer fälla regeringen.