tisdag, maj 30, 2006

Låt tågen stanna i Åsa och Frillesås
Diskussionen kring tågstopp i Halland visar med all tydlighet att det behövs någon med ett tydligt övergripande ansvar för kollektivtrafiken i Halland. I Halland delas ansvaret för kollektivtrafiken mellan kommunerna och landstinget.

Det kan inte vara rimligt att en enskild kommun, i detta fall Falkenberg, sätter sina egna intressen framför Hallands, motsätter sig fler stopp och bara ser till vad som är bäst för deras kommun.

Skall Halland utvecklas behövs bra kommunikationer, även med tåg.

Redan i början av 1980-talet motionerade undertecknad och folkpartiet om att vi skulle ha pendeltåg till Kungsbacka. Jag fick sedan möjlighet att som politiker driva frågan och slutligen som kommunstyrelsens ordförande förhandla fram ett genomförande.

Målet, som arbetet måste inrikta sig på, är att pendeln skall förlängas till Varberg med stopp bl a i Åsa och Frillesås och Väröbacka. Kanske någon ytterligare plats. Vid sidan av denna pendel behövs regionaltåg med ett stopp varje kommun, Öresundstågen.

När pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg infördes med start 1992 fanns det litet, närmast obefintligt intresse från övriga Halland att vara med i projektet. Man såg det enbart som en utveckling för Kungsbacka och inte för Halland. Tyvärr tycks den synen leva kvar hos vissa.

En förlängning av pendeln till Varberg är inte bara något som berör Kungsbacka och Varbergs kommuner utan hela länets utveckling. Det ekonomiska ansvaret skall också delas av alla hallänningar och inte tas av dem i den norra delen. Därför tycker jag man skall överväga att landstinget tar ett ökat ansvar för den del av kollektivtrafiken som är kommunöverskridande.

Inga kommentarer: