onsdag, maj 07, 2008

Jan Björklund i Varberg

Folkpartiledaren tillika utbildningsministern Jan Björklund talad idag vid Särskolornas rikskonferens i Varberg.

Som vanligt mycket inspirerande att höra hur regeringen kommer att förändra skolpolitiken.

Jan Björklund pekade på ett antal saker som prioriteras.

Bland annat ökad kunskap bland elever som lämnar skolan. Sverige har under 15 år varje år backat när det gäller elevers kunskaper.

Höj statusen på läraryrket. Varför har Finland 10 sökande per plats på lärarhögskolan och Sverige kan inte fylla utbildningen med sökande som har läraryrket som första val?

Återupprätta lågstadiet. Idag läggs resurser i gymnasiet för att lära 17 åringar läsa och skriva. Detta skall man ju kunna när man lämnar lågstadiet. Och en reformerad gymnasieskola. Alla behöver inte bli högskolebehöriga

Efteråt åt ett antal folkpartister lunch med Jan och fick chansen att prata vidare om skolan och andra politiska frågor.

Bilden är tagen utanför Peder Skrivares gymnasieskola. Till höger om Jan ser vi Ingrid Lindahl som är ordförande för folkpartiet i Varberg.

Inga kommentarer: