onsdag, maj 07, 2008

Hushållsnära tjänster en framgång

Ungefär 50 000 har lämnat in blanketter där man ansökt om skattereduktion på grund av att de används sig av hushållsnära tjänster. Tusentals jobb har skapats på grund av reformen. Alla är inte nya jobb utan en del är svartjobb som blivit vita.

Den som städar eller gör trådgårdsarbete har tidigare inte betalt skatt och därmed inte fått pensionspoäng. Nu blir jobben vita.

Intressant är att kvinnor köper tjänster oftare än män.

Det är också intressant att när det nu finns ett smidigt sätt att använda sig av dessa tjänster vitt så minskar acceptansen att köpa svarta tjänster. Idag tycker 23 procent att det är okej med svartarbete i hemmet. Tidigare var det 32 procent som sa att det var ok att köpa svarta tjänster.

Så nu undrar alla. Skulle en (s)+(mp) och (v) regering att avskaffa reformen med hushållsnära tjänster. Låta de som nu fått jobb bli arbetslösa och återföra sådana tjänster till svartjobb?

Så att ingen skatt kommer in och de som jobbar inte får pension för sina inkomster?

DN1DN2Sydsv

Inga kommentarer: