måndag, november 28, 2011

Har Halland Sveriges bästa primärvård?

Idag publiceras de så kallade öppna jämförelserna i sjukvården av SKL (Sverige kommuner och landsting). De bygger på patientenkäter. Halland får överlag bra omdömen.

Eftersom jag är ordförande för Driftnämnden Närsjukvård koncentrerar jag mig på de avsnitt som gäller primärvården.

Fråga: Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort
förtroende för vårdcentraler/motsvarande.


Där kommer Halland i på andra plats med 68 %. Kalmar får 71%. Snittet i riket 62% och sämst är Västernorrland på 54%.

Fråga: Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt
sätt?


Där kommer Halland i topp med 92%. Snittet i riket är 90% och Västernorrland är åter sämst med 84%.

Fråga: Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Även här är Halland bäst med 82%. Snittet i riket är 78% och Västernorrland på nytt sämst med 72%.

Fråga: Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket
som du önskade?


Halland toppar även denna fråga med 83% som kände sig delaktiga. Snittet i riket är 79% och Landstinget Västernorrland ligger på 73%.

När det gäller tillgänglighet får också Halland bra siffor.

Fråga. Andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar i primärvård?

Halland 93%  .Siffror för riket 93% och sämst var Landstinget Dalarna med 85%.

Fråga: Vad anser du om tiden du fick vänta? (Redovisas med ett värde för patientupplevd kvalitet).

Halland åter i topp med 87%. Riket siffror i snitt är 82% och Landstinget Västmanland sist på 77%.

Andel besvarade telefonsamtal i primärvården. (Enbart vårdcentraler med datoriserade telefonsystem.)

Det är enda området Halland inte kommer i topp. Halland kommer på plats 11 med 93,9% besvarade. Dock högre än riket som hamnar på 89,8% och sämst är Landstinget Värmland på 64,4%.

Allt tyder på att Region Halland har Sveriges bästa primärvård.  Åtminstone om man får tro patienterna och de mätningar som gjorts.

Men det finns ingen anledning att luta sig tillbaka utan fortsätta med att göra primärvården i Halland ännu bättre.

Men jag tycker politiker och våra  duktiga medarbetare får lov att vara stolta åtminstone idag.

Inga kommentarer: