måndag, mars 12, 2012

Svar på Insändare i Hallands Nyheter om vårdvalet

Jag får idag in ett svar på en insändare som stod i Hallands Nyheter 2/3.Länk till denna här. Mitt svar finns ännu inte på nätet som jag lägger in det nedan.


Vårdvalet ger patienten makt

Paulina Lundkvist skriver i HN 2/3 om Vårdvalet. Dvs rätten att själv välja vårdcentral.
 
Av inlägget kan man snabbt dra slutsatsen att hon är starkt negativ till att ge patienten makt att själv välja. Och starkt negativ till alliansen i allmänhet.

Hon gör också påståenden som saknar sanning. Studier av vårdvalet av utomstående direkt motbevisar de påståenden hon gör.


Att vårdvalet skulle ge "rika" bättre vård än "fattiga" finns inget stöd för. Påståendet
att v
årdenheter i "fattiga" områden blir fattigare och inte kan erbjuda vård med tillräckliga resurser, är inte sant och finns inget stöd för detta när man tittar på vårdvalet.

Regionens vårdcentraler i områden med problem ger snarare mer vård än vad vårdvalets pengar
ger.

Hon refererar till en pappa som sökte "fel vårdcentral". När man valt vårdcentral, privatägd eller
regionens, så vänder man sig dit i första hand. Men givetvis har man rätt när man är akut sjuk gå till vilken vårdcentral man vill. Inte minst turister i Halland på sommaren väljer vårdcentraler i Halland av detta skäl.

Det är inte svårt att i vårdvalet kräva ansvar. Är man missnöjd med vårdcentralerna som tillhör Region Halland
kan man utkräva ansvar av mig och mina 8 medpolitiker i Driftnämnden Närsjukvård. Jag är säker på att det går att kräva ansvar på samma sätt av privatägda vårdcentraler. 

Skulle någon inte ta detta ansvar så finns ju rätten att lista om sig till regionens eller annan privatägd vårdcentral.

Paulina Lundkvist vill säkert tillbaka till den tid då jag och andra politiker pekade med hela handen och valde
vårdcentral åt Hallands invånare. Men den tiden kommer aldrig tillbaka.

Patienten har fått makt på bekostnad av politiker och tjänstemän. Och den makt kommer jag åtminstone
strida för att patienten får behålla.
 
Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland

Inga kommentarer: