torsdag, april 26, 2012

Västtrafik har ledningsproblem

Videos och bilder från biljettkontrollanternas framfart är ingen vacker syn. Det är ju enkelt att skylla på dem men ansvaret ligger på Västtrafiks ledning och slutligen styrelse.

Vad jag förstår följer kontrollanterna det regelverk Västtrafik satt upp.

Man hävdar så kallat envarsingripande som ger alla rätt att ingripa och hålla fast någon som begått brott tills polis kommer.

Men just detta är problematiskt. Man är ju inte allmänhet som råkar få se ett brott och ingriper. Man letar systematiskt efter fuskare Och hur långt kan man gå för att beivra detta?

Vakter utanför en restaurang måste ha godkännande av polis och viss utbildning. Det man brukar säga "har bricka".

Ingen av biljettkontrollanterna skulle kunna stå utanför en restaurang men leta fuskare och hålla kvar dem är alltså möjligt.

Hur har Västtrafiks ledning tänkt här?

Det skulle vara intressant om en åklagare prövade detta.

Och sedan berömda videon dök upp på You tube och Facebook har ledningen, och speciellt VD Lars Backström, agerat minst sagt underligt och bara förvärrat det hela.

Först kallade man till presskonferens och stod 100% bakom ingripandet. Det fanns ingen öppning om att titta över regler eller gå igenom vad som hänt.

Västtrafiks lednings brist på insikt skapade bara en protestvåg och ledningen fick kalla fötter. Då vänder VD:s Lars Backström i Västnytt.

Han är kritiskt mot ingripandena och "vill inte se detta igen".

Nu reagerar givetvis biljettkontrollanterna. Och vad gör Lars Backström då, jo han vänder på nytt. Uttryckt sig oklart, menade inte den incidenten osv. De gör ett bra jobb, är det nya budskapet.

Västtrafik har klara ledningsproblem. Inte bara har man en VD som inte klarar av att leda verksamheten utan chefer under lider av samma problem.

Glöm inte att det är samma ledning som när det nya biljettsystemet infördes skyllde på passagerarna. Att man inte kunde informera och infört ett obegripligt system hade man ingen tanke på.

Inga kommentarer: