fredag, februari 22, 2013

Åsa, en station för många invånare


Bygget har påbörjats med markarbeten kring kommande Åsa station. Nu finns också bilder på hur den skall se ut. Stationen kommer inte till bara för befolkningen i Åsa. en kommer skapa möjlighet till snabbt resande för många som bor i södra delen av Kungsbacka kommun och norra  delen  av Varberg.

 Det beror på lite hur man räknar men det blir ett upptagningsområde på ca: 17.000 personer.

Vid senaste mötet med Hallandstrafikens styrelse informerades om det pågående arbetet och att det fortskrider. Kändes tryggt.


Planeringen pågår för fullt för att starta i december 2013 när man byter tidtabeller i hela landet.

Jag skall inte gå i förväg när det gäller hur de slutliga tidtabeller kommer se ut och vilka bussar som kommer mata till tåget. Slutligen beslutar Region Halland om Kollektivtrafikplanen.

Men det känns naturligt att ge dem som även bor i norra Varberg chans att matas till Åsa.

Det skulle behövas fler turer med tåget som stannar i Åsa men även det är en fråga för regionen och hur mycket ekonomin tål att man satsar.

En fråga som också måste lösas är biljettsystemet. På Öresundståget gäller inte Västtrafikkortet. Så den som skall byta i t.ex Göteborg får använda nytt kort och får inte tillgodoräkna sig byte. Jag tror och hoppas man hittar en lösning. Enkelhet är viktigt för att få fler resenärer.
Inga kommentarer: