måndag, april 08, 2013

Folkpartiet klargör, det är två akutsjukhus och två BB som gäller i Halland

Folkpartiets regiongrupp i Region Halland samt ledande kommunpolitiker träffades i lördags och hade ett seminarium där strukturrapporten kring framtidens sjukvård i Halland diskuterades.

Gruppen enades om att i majoritetsdiskussionerna och förhandlingarna med övriga allianspartier bidra med följande:

Folkpartiet anser att både Varberg och Halmstad skall behållas som akutsjukhus med var sin förlossningsavdelning.

Skall frågan om ett akutsjukhus och en förlossning kunna diskuteras måste det utredas ytterligare och en rad frågor besvaras.

I ett pressmeddelande säger Folkpartiets gruppledare Bengt Eliasson följande:

- ”Vi ser inte att de nuvarande förslagen i praktiken vara tillräckliga som beslutsunderlag , Det reser en rad frågor som måste besvaras innan man kan gå vidare i diskussionen.

Utredningen tar bl a inte hänsyn till att, beroende på geografiska placeringar, många sannolikt kommer att söka vård i Västra Götaland och Skåne. Det krävs stora investeringar för att genomföra förändringarna och att det ställer sannolikt helt nya krav på ambulans- och transportorganisationen mot idag. Vilka konsekvenser det blir för närsjukvårdens verksamheter belyses inte och frågan om närakuter tas inte heller upp.

Folkpartiets regiongrupp konstaterade att vi kan lära av sjukhussammanslagningar i andra landsting/regioner och som inneburit tappad/förlorad  kompetens som lett till att man inte kunnat utföra planerad sjukvård. Det behövs ett långsiktigt och hållbart recept för Halland som vi i FP kommer att aktivt bidra till.”

Folkpartiet säger också nej till skattehöjning i nuvarande läge och menar:

- Hallands invånare måste först veta att vi använder alla nuvarande skatteintäkter på rätt sätt innan frågan om skattehöjning blir aktuell Vi måste få kontroll över kostnaderna och veta vart pengarna går och utvecklingen är på väg innan frågan om skattehöjning över huvudtaget kan bli aktuell.”

-”Det är viktigt att stryka under att dessa, och en rad andra framtidsfrågor, nu skall diskuteras och enas om i majoritetsgruppen , men att detta är vad jag kommer att ta upp som Folkpartiets  ståndpunkt, säger Bengt Eliasson”

Den förstärka regiongruppen, med ledande kommunpolitiker, var efter några timmars föredragningar och diskussion helt eniga. Det känns bra och är en styrka i de fortsatta diskussionerna med övriga partier i majoriteten. 


1 kommentar:

Mircea Nitescu sa...

Mycket bra och klokt beslut. Tack för det.