fredag, april 05, 2013

Hallands vårdcentraler får åter toppbetyg

Idag presenterades den så kallade vårdbarometern av Sveriges Kommuner och Landsting. Hela rapporten, tryck här.

Vårdcentralerna i Halland får åter toppbetyg av patienterna. Det är både privata och de som drivs av Region Halland som varit med i undersökningen.

På frågan om man hade förtroende för Vårdcentralerna i sitt landsting/region svarade 74% att man har mycket stort eller ganska stort förtroende. Endast 6% har litet förtreonde. Övriga svarar varken eller och det är ganska naturligt för många går inte regelbundet till någon vårdcentral.

Halland är bäst i undersökningen och Örebro sämst med 62% förtroende.

På frågan om väntetiderna på vårdcentralerna är rimlig svarar 73% i Halland att man instämmer helt eller delvis. Bara 9% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Åter en bra siffra och Halland kommer på tredje platsen i riket.

Hallänningen tycker också det är positivt om läkaren diskuterar levnadsvanor som rökning, motion med mera med patienten. Hela 81% tycker så.

När det gäller om vården ges på lika villkor får alla landsting och regioner generellt lägre siffror. Halland kommer på andra plats och 60% tycker att den ges på lika villkor. Men 40% tycker inte det och det är en varningsklocka.

Bra siffror för Halland som man alltid skall försöka förbättra.


Inga kommentarer: