tisdag, juli 16, 2013

Åklagarbeslut sätter press på Region Halland

Denna insändare är idag införd i Kungsbacka Posten och Norra Halland.

Åklagarbeslut sätter press på Region Halland

Under våren upptäcktes att någon förmodligen olovlig tittat på min patientjournal. Polisanmälan gjordes men enligt åklagaren kan man inte binda någon enskild till brottet då det finns möjligheter att flera kan ha gjort intrånget.

Förundersökningen läggs därför ner.

Åklagarens beslut visar att det är svårt att binda enskild till intrånget vilket ökar pressen på regionen.

I ett föreläggande daterat 31/5 kritiserar också Datainspektionen Region Halland hårt. Inte minst för att man ännu inte kan spärra sina journaluppgifter. Och att det inte finns tidsplan för att ge patienten den möjligheten.

Datainspektionen går också så långt i föreläggandet att om man inte omgående lever upp till patientdatalagen så måste regionen stoppa möjligheten för andra vårdgivare att se journalerna.

Datainspektionen påpekar också att Region Halland kan bli skadeståndsskyldiga gentemot patienter.

Arbetet måste nu forceras. Halland skall inte bara ha Sveriges bästa vård utan också den bästa säkerheten. I en motion har jag också pekat på saker som måste förbättras.

Alla patienter i Halland måste kunna känna sig säkra att inga obehöriga tittar på ens journal. Det kan man inte vara idag. Och risken för upptäckt är minimal.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige

Inga kommentarer: