måndag, maj 18, 2015

Snart kan patienter i Region Halland få tid via webben

Att slippa ringa för att få en tid, slippa sitta i telefonkö, eller behöva vänta för att bli uppringd när man vill ha en tid i sjukvården i Region Halland kan snart vara ett minne blott.

Just nu arbetas det med ett projekt inom ramen för 1177.se där webbokning av tider skall kunna göras av patienterna.

Det kommer att effektivisera sjukvården och givetvis spara pengar men den största vinsten gör patienterna som via webben kan boka eller boka om tider utan att behöva ringa. Inte behöva vänta tills det är telefontid.

Och för dem som inte använder internet finns givetvis möjlighet att ringa.

I Halland har över 100.000 personer registrerat sig på mina vårdkontakter som numera heter 1177.se. Det är alltså en stor potential att få många att boka via nätet.

Redan idag finns det öar i regionen som har bokning via webben men nu skall det ut i stor skala. Pilotprojekt inom Närsjukvården blir vårdcentralen Västra Vall i Varberg.

Jag tror att kunna boka och avboka besök på webben blir särskilt lyckat i Närsjukvården.
Vårdcentralerna i egen regi har ca: 830.000 besök om åren. Alla besök är givetvis inte bokade via telefon men många är det.

Bokning via webben har möjlighet att lösa problemet med akuttider. Patienten behöver inte ringa, och sedan vänta på att bli uppringda. Och finns ingen akuttid samma dag kan man boka en dagen efter.
Det gäller bara att vårdcentralerna har så många akuttider så att tillgång och efterfrågan möts. Och alla akuttider behöver ju inte ligga 8-10 utan kan finnas hela dagen.

Under början av 2016 går man igång med pilotprojekt och sedan hoppas jag att det rullas ut över hela Region Halland.

Även att kunna läsa sin journal på nätet arbetas det med. Även där med 2016 som startdatum.
På köpet kommer patienten kunna se inloggningarna på journalen och om någon olovligt tittat på patientens journal så upptäcks det lätt.

Slutligen så hoppas jag på att regioner/landsting inför ett system att hålla reda på patienternas besök och resor. Att patienten skall hålla reda på sina kvitton och få en stämpel är stenålders. Allt i syfte att få rätt till frikort. Statoil håller via bensinkortet redan på mina kaffeköp och när jag skall få kaffe gratis. Jag kan beställa pizza hem via app (det händer) men sjukvården arbetar med kvitton och kort.

Nu arbetar landstinget i Stockholm med att ta sig till 2015 när det gäller besök och resor och lagra informationen i det vårdadministrativa systemet. Region Halland bör vara bland de första att haka på när Stockholm är färdiga.

1 kommentar:

Per-Gunnar Loh sa...

Ja, det vore ju väldigt bra om det gick att ordna.. Jag provade att beställa läkartid via Mina Vårdkontakter till vårdcentralen i Falkenberg. Efter 6 dagar fick jag svar: "Var god ring oss på telefon....".
Varför har man en tjänst som inte går att använda?
P.G. Loh Glommen