söndag, september 20, 2015

Så kan IT ändra mottagandet och bemötandet på vårdcentraler och tandvårdskliniker

Den tekniska utvecklingen kan ändra hur vårdcentraler, folktandvårdskliniker och andra mottagningar tar emot patienter och slussar dem in till rätt person.

Idag möts man av en reception. Anmäler att man har kommit och betalar. Sedan sitter man och väntar innan någon kommer och lotsar in patienten till ett behandlingsrum.

Just nu genomförs VAS Tandvård i Region Halland. VAS är det vårdadministrativa systemet där bokning, journalföring med mera sker. Man ser också vilka läkemedel patienten har.

När även folktandvårdsklinikerna kan se detta ökar patientsäkerheten men framför allt kan Närsjukvården, där vårdcentraler och folktandvården finns i samma byggnad, bygga gemensam reception då man bokar tider i samma system.

Men framtidens mottagande stannar inte där.

Idag måste patienten hålla reda på sina besök för att få frikort. Kvitton skall lämnas och klistras in en liten minifolder. När man når gränsen för frikort så utfärdas ett sådant manuellt. Rena stenåldern och tar givetvis en massa onödig tid.

Stockholms läns landsting utvecklar nu ett system där vårdgivaren håller reda på om man har frikort eller skall betala. När Stockholm utvecklar något brukar övriga landsting/regioner kunna haka på.

Statoil håller reda på mina kaffeinköp via bensinkortet, då borde Region Halland kunna hålla reda på patienternas besök och när man har frikort.

Vid senaste mötet med Regionstyrelsen beslöt styrelsen att gå vidare med att titta på ankomstterminaler.

Den som besiktigat en bil vet vad jag menar.

Man registrerar att nu är jag på plats på vårdcentralen eller den klinik man besöker. Terminalen vet om jag har frikort eller skall betala och hur mycket. Jag genomför transaktionen. Samtidigt får vårdpersonalen redan på att jag är på plats.

Registerföringen kan ske på olika sätt. Sjukhusen har ju centrala receptioner där man betalar. När man når mottagningen behöver man bara registrera att man är där.

Men tekniken för registerring via bankkort finna redan idag. På det senaste kreditkortet jag har fått finns en symbol som markerar att jag har ett kontaktlöst kort. Se till höger om denna text.

Det används i kollektivtrafiken i London. Man sätter kortet mot kortläsaren och den drar rätt belopp och håller sedan reda på mina resor för att ge rätt rabatt. Man behöver inte köpa särskilt kort som hela tiden skall fyllas på.

IT ger stora möjligheter att förenkla administrationen i vården. Ge patienten större service.Framtidens teknik är redan här. Det gäller bara att använda den på rätt sätt.

Och de pengar man sparar kan nyttjas till att ge bättre vård, istället för administration.


Inga kommentarer: