fredag, januari 08, 2016

Kan (S) försvinna som ledande politisk kraft?

Ute i världen har Socialdemokratiska partier förlorat rollen som ledande politisk kraft.Kommer Socialdemokraterna i Sverige att gå samma väg? Förlora den roll man haft som ledande politisk kraft i Sverige sedan 30-talet men som mer och mer har minskat?

Om en borgerlig ledarskribent hade spekulerat i detta hade det avfärdats som borgerliga önskedrömmar och dravel.
 
Rosen vissnar?
Men nu är det Katrin Marçal ledarskribent på Socialdemokratiska Aftonbladet som spekulerar om det svenska partiet skall gå samma väg som många andra Europeiska Socialdemokratiska partier.

Socialdemokraterna kan kollapsa också i Sverige skriver hon och refererar bland annat till grekiska PASOK (grekiska Socialdemokraterna) som i valet 1981 fick 48,1 % och höll sig kring 40% i många för att i första valet 2015 få 4,7%. 

I andra valet 2015 gick man in i ett samarbete med ett vänsterparti men fick bara 6,4%. Partiet är helt borta som ledande kraft i Grekland. 

Liknande resor har (S) i Norge och Danmark gjort. Även partiet i Österrike.och Tyskland. Finska Socialdemokraterna har alltid varit svaga och fick senast 16,5 %.  Senast var det Socialdemokratiska Labour som i förra årets val bara fick ett mandat i Skottland.

Lite statistik:

Labour i Skottland valet 1997 45,6 % ----valet 2015 24,3%
Arbeiderpartiet Norge valet 1957 48,3%----valet 2013 30,8%
Socialdemokraterna Danmark 1960 42,1%----valet 2015 26,3%
Socialdemokraterna Tyskland 1972 45,8%----valet 2013 25,7%
Socialdemokraterna Österrike 1979 51%----valet 2013 26,82%

Svenska socialdemokraterna verkade länge immuna emot vad som hände deras systerpartier i Europa. Man höll sig kring 45%. Visserligen fick man 1991 37,7% men detta sågs som olycksfall i arbetet och redan 1994 var partiet tillbaka på 45,3%. Men det var senaste (sista?) gången över 40%.

De senaste valen ligger strax över 30% men med opinionssiffror kring 25%.

Katrin Marçal använder uttrycket Pasokifiering som betyder helt enkelt snabb, plötslig och till synes fullständig kollaps av tidigare helt ­dominerande socialdemokratiskt parti. T.ex PASOK i Grekland och senast Labour i Skottland men stämmer inte minst på de tyska socialdemokraterna som från att ha varit utmanare om regeringsmakten nu ser att deras enda chans att regera är som mindre parti i en koalition.

Socialdemokraterna vill ju ha bort blockpolitiken i Sverige. Givetvis för att de tror att då skulle alltid regeringar ledas av dem och man kunde välja koalitionspartners. Men en uppluckrad blockpolitik kan ju faktiskt innebära att man kommer ingå i en regering som det mindre partiet, en regering som leds av en borgerlig statsminister.

Läs Katrin Marçals artikel. Mycket läsvärd. Tryck här.

Inga kommentarer: