måndag, februari 01, 2016

Lägg den nya simhallen i Kungsbacka norr om Lindälvsskolan

Kungsbacka kommun skall bygga en ny simhall. Den gamla på Inlag är från mitten på 1980-talet och det finns skäl att titta på ett nybygge.

En simhall är i första hand till för motion och rekreation för kommuninvånare. För skolan som kan lägga undervisning i idrott där och för simundervisning. Det är detta som ger skälen för kommuner att bygga en sådan hall. Att lägga skattepengar på en simhall.

Sedan ger den givetvis tränings och tävlingsmöjligheter för simklubbar.

Placeringen bör då vara på en plats som är central och lätt att nå. Med kollektivtrafik, med bil men även genom att gå dit.

För mig är den tomma tomten norr om Lindälvsskolan en perfekt plats.

Den uppfyller alla de krav man skall ställa på placering. Marken räcker utan problem och en tom tomt mitt i centrala Kungsbacka blir bebyggd.

Marken ägs av Aranäs men kommunen brukar ju ha lätt att hitta lösningar med dem. Kanske Aranäs vill bygga och hyra ut simhallen med extra lokaler? För näringsidkare som startar gym, säljare av sportartiklar med mera? Något kommunen har svårt för att göra.

Men marken anses vara lite sank och nära ån. Jag ser inga problem med detta. Inlag består bara av lera och nuvarande simhall fick byggas med speciell teknik. Så är det i Kungsbacka och det är bara att förhålla sig till detta.

Inga kommentarer: