tisdag, augusti 08, 2017

Frihet är att känna sig trygg - dagens polisbrist

Den här artikeln har varit införd i Hallands Nyheter. Skriver tillsammans med Jan Björklund, Bengt Eliasson, Ulrika Landergren.

Frihet är att känna sig trygg

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara självklart för alla som lever här i Sverige, men så är det inte i dag.

Men nu ökar istället människors otrygghet. Var tredje person byter ibland väg eller färdsätt ibland av rädsla för brott. Och nästan var fjärde person – en stor ökning – tycker att otryggheten påverkar deras livskvalitet. Människors frihet minskar alltså högst konkret av kriminalitet och bristande trygghet. Det kan vi inte acceptera.

Vi måste kunna lita på att polisen kommer om det skulle behövas. När resurserna saknas – både pengar och poliser – läggs det förebyggande arbetet åt sidan och synligheten som skapar trygghet prioriteras bort.

Liberalerna vill ha fler synliga poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste 5–7 åren. Dessutom vill vi se ett lönelyft på ungefär 4 000 kronor per månad till poliser för att locka fler till yrket och för att fler ska stanna.

Det här är en rejäl förstärkning som är alldeles nödvändig, men det kommer att ta tid innan den ger resultat. Därför har vi också ett förslag för att öka tryggheten på gator och torg direkt. 

I flera kommuner, bland annat Landskrona, har man med gott resultat som en tillfällig åtgärd anlitat trygghetsvakter. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga på platser och tider då otryggheten är som störst. I just Landskrona har brottslighet och vandalisering minskat dramatiskt i de områden där trygghetsvakterna är aktiva.

Vi vill att det anställs trygghetsvakter i väntan på fler poliser, för att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Liberalerna föreslår ett statsbidrag på 500 miljoner kronor, som täcker hälften av kommunernas kostnader för trygghetsvakter. Med vårt förslag skulle 2000 trygghetsvakter anställas och kunna bidra till ett lugnare och säkrare Sverige.

Frihet är också att vara trygg där du bor. Den friheten måste försvaras.

Jan Björklund (L)
Partiledare

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd Kungsbacka

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

Inga kommentarer: