torsdag, april 10, 2008

När skall vänstertrion Sahlin, Ohly, Eriksson berättas om sin skattepolitik?

Det svenska skattetrycket sjunker. För en tid sedan fick vi veta att Danmark, inte Sverige, hade världens högsta skattetryck.

Nu vill alliansen gå vidare. I en debattartikel i Dagens Nyheter berättar alliansens partiledare att man vill genomföra ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Inriktningen blir dels sänkt genomsnittsskatt så att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks, dels ytterligare sänkt marginalskatt för låg- och medelinkomsttagare så att det lönar sig att arbeta mer samt gå från deltid till heltid.

Alliansen vill också begränsa uttaget av statlig inkomstskatt, för att öka drivkrafterna även för heltidsarbetande och göra det mer lönsamt att utbilda sig.

En mycket bra profil med satning på låg- och medelinkomsttagare och att utbildning skall löna sig.

Förslaget borde också minska trycket när det högre löneökningar då många låg och medelinkomsttagare får mer kvar pga. av skattesänkningarna. Löneökningar som äts upp av högre skatter och inflation är ju inte så meningsfulla. Men sänks skatten kan även en inte så stor löneökning ge ökat levnadsstandard.

Och minskar trycket att få högre lön så minskar inflationstrycket.

När får vi se Sahlin, Eriksson och Ohly berätta om sin skattepolitik?

DNAftonSvdSydsvHD

Inga kommentarer: