tisdag, juni 10, 2008

Nu ansöker Halland om att bli region

Igår tog Landstingsfullmäktige i Halland ett enhälligt beslut att ansöka hos regeringen om att bli region. Jag yrkade för folkpartiet bifall till förslaget.

Till att börja med är det de sex kommunerna det handlar om men fler kan tillkomma. Bland annat Markaryd har visat intresse.

Att bli region innebär att Halland tar över uppgifter från staten och får ett tydligare ansvar för regionens utveckling.

Tanke är att man står på två ben. Ett sjukvårdsben och ett regionutvecklingsben. Och så finns det en samordnande regionstyrelse.

Landstinget upphör och det kommunalförbund som idag heter Region Halland upphör också.

Istället för landstingsfullmäktige så väljs ett regionfullmäktige.

Jag har personligen funderat mycket vilket som är bästa lösningen för Halland. Och som jag ser det är detta den bästa lösningen. Att gå med i VG regionen, med kanske delar av Värmland, är inte lösningen.

Om ansökan beviljas kommer nya regionfullmäktige väljas i september 2010 och regionen börja arbeta 1 jan 2011.

Intresserad av ansökan?

Läs om ärendet här.

Inga kommentarer: