fredag, april 17, 2009

Bra mottagande kring Eksta förslag

Våra förslag kring Kungsbacka kommuns bostadsbolag Eksta har fått ett bra mottagande. Bra uppmärksamhet i media. Men viktigare är faktiskt det positiva intresset från andra partier.

Såg att VD i bolaget i tidningen Norra Halland inte ville ha 30 miljoner i lån utan i aktiekapital.

Men det är väl en bra början att det tycks vara bred uppslutning kring att bolaget skall ha bättre finansiell styrka. den tekniska lösningen får ägarna, dvs kommunen titta på.

Folkpartiet har inte trott att andra skall köpa 100% av vad vi föreslår. Men det är viktigt att debatten kommer igång och att partierna sätter sig ner och försöker hitta en kompromiss som är bra för bolaget och skapar mer bostäder.

Inga kommentarer: