fredag, april 24, 2009

Replik om Eksta

Miljöpartiet och Centerpartiet svarade på vårt utspel om Eksta, Kungsbacka kommuns bostadsbolag. Vi har fått många positiva reaktioner och det känns som Folkpartiet åter igen tagit initiativet inom bostadspolitiken.

Idag svarar jag och kommunalrådet Kenneth Nilsson på insändarna i tidningen Norra Halland.

Ägaren skall ta ansvar för Eksta

Vi har mött många positiva reaktioner på Folkpartiets olika förslag för att skapa fler hyresrätter i Kungsbacka, genom att bl.a. stärka EKSTA ekonomiskt.

Företrädare för Miljöpartiet och Centerpartiet kommenterar våra förslag i tisdagens nummer av Norra Halland.

Vårt svar till båda, beträffande kapitaltillskott på 30 miljoner till Eksta, är att så länge
kommunen har pengar i den egna kassan behöver man givetvis inte låna för att föra över dessa till Eksta.

När och hur dessa pengar lånas upp avgörs av kommunens egna lånebehov och likviditet.

Vad gäller ägardirektiv och möjligheten att använda tomträtt så är det en ägarfråga.

Ägaren, dvs. Kungsbacka kommun, skall bestämma vad som skall göras och Ekstas styrelse hur.

Ekstas styrelse kan inte ta över ägarens ansvar. Därför har vi föreslagit en politisk
arbetsgrupp som snabbt kan arbeta fram nya vassare ägardirektiv.

Och även kanske titta på ett förslag om hur Eksta skall tillföras de 30 miljoner alla tre
partier tycks var överens om. Då får vi ett starkare Eksta och fler hyresrätter.

Kenneth Nilsson (FP)
Tommy Rydfeldt (FP)

Inga kommentarer: