onsdag, september 02, 2009

Äntligen har polisen resurser?

Polisen har klagat de senaste åren på resursbrist. Man måste prioritera har svaret varit när brottsanmälningar blir liggande. Underskott i verksamheten har vi också hört om.

Det känns skönt att den tiden är över. Att alla brott snabbt utreds och att man har pengar för detta.

För på annat sätt kan man inte tolka att Riksenheten för polismål i Göteborg utreder en polisman för att ha förskingrat det enorma beloppet av 50 kr.

Skämt åsido? Vem kommer på något sådant?

Jag tvivlar på att en polisman medvetet har förskingrat 50 spänn. Och är det viktigt be varje person på stationen lägga 1 krona var så är frågan löst.

Med tanke på att polisen klagar på att man inte har resurser hur tror man allmänheten ser på denna utredning?

Lägg ner utredningen snarast.

GPSR Halland

Inga kommentarer: