måndag, mars 22, 2010

Inför fria busskort för ungdomar

Folkpartiet i Kungsbacka har idag haft presskonferens och presenterat det första vallöftet. Fria busskort för ungdomar.

Läs hela pressmeddelandet.

Inför fria busskort från årskurs 6 och samordna taxorna

Folkpartiet vill införa fria busskort för våra barn och ungdomar i Kungsbacka. Vi tycker att det är dags att både förbättra och förenkla för våra barn att resa kollektivt samt att på detta sätt värna om miljön.

Vi vill att våra unga tidigt ska lära sig att åka kollektivtrafik . Folkpartiet prioriterar denna fråga för att under mandatperioden kunna ge ungdomar till och med de år man fyller 19 gratis kollektivtrafik.

Folkpartiet anser också att det är dags att Västtrafik och Hallandstrafiken taxor snarast samordnas. Vi vill ersätta det gamla zonsystemet. Betalning efter reslängd är ett rättvisekrav, likaså att taxesystemet ska vara enkelt att förstå. Nya Region Halland kan spela en stor roll när det gäller ett nytt taxesystem.

Idag har vi ett rätt orättvisst och krångligt system för busskort till ungdomar. Det premierar de elever som väljer andra gymnasier än Kungsbackas. De gymnasieelever som väljer skola i Göteborg eller i regionen får ett regionbusskort. De elever som väljer Elof Lindälv, Aranäs eller t ex Ljud o Bildskolan får ett lokalt busskort inom Kungsbacka om de inte bor inom tätorten för då får de inget busskort alls. Det innebär också att skolan vid varje tillfälle, när man skall åka på studiebesök eller skall ha praktik utanför skolan måste administrera och ersätta för ett antal resor.

Förslaget:

• Från årskurs 6 får alla elever ett busskort som gäller i Kungsbacka
• Gymnasielever får ett kort som gäller i hela Göteborgsregionen
• Vi bedömer kostnaden till ca: 20 miljoner brutto
• Vi vill införa detta under mandatperioden och börjar med gymnasieeleverna.
• Nytt taxesystem och samordna taxorna mellan Västtrafik och Hallandstrafiken

Läs mer om förslaget på Ulrika Landergrens blogg.

GP

Inga kommentarer: