onsdag, augusti 31, 2011

Sammanträde i Driftnämnden Närsjukvård, vad hände?

Igår hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sitt sammanträde. Det var uppe flera viktiga ärenden.

Det som fått mest uppmärksamhet var förslaget att patienter skall kunna framföra önskemål om vilken läkare man önskar gå till och även framföra önskemål om att byta om kontakten inte fungerar.

Nämnden biföll förslaget och nu får förvaltningen i uppdrag att ta fram konkreta regler. Vi var inte helt eniga. Sju av ledamöter från FP, M, S och V står bakom förslaget. Två från C+KD ville ha en mjukare skrivning och tyckte att möjligheten att byta läkare räckte.

Nämnden lämnade också ett remissvar kring den så kallade missbruksutredningen. Svaret kan beskrivas som försiktigt positivt. Det ligger mycket i att föra över ett ansvar för dessa frågor till landsting/regioner.

Vi påpekade också att det behövs stora utbildningsinsatser och att staten bör ta ansvar för detta t.ex genom ett kunskapslyft inom  missbruksvården.

Slutligen så yttrade sig nämnden till regionens revisorer kring bisysslor. Man kan sammanfatta yttrandet som att det inte funnits tydliga regler och uppföljning tidigare inom närsjukvården men nu ser man till att sådana kommer fram och följs upp.


Inga kommentarer: