torsdag, september 01, 2011

Kollektivtrafikens utveckling i Halland

Ikväll har Kungsbacka kommun ett så kallat dialogmöte om kollektivtrafiken. Ett bra initiativ som förhoppningsvis skall ge bra synpunkter att beakta när den framtida kollektivtrafiken planeras.

Jag har ägnat mig åt kollektivtrafik den mesta tiden av mitt politiska liv och det är få områden där det tycks så mycket utan att man har fakta bakom sig.

En myt är att om man har t.ex nolltaxa ökar åkandet kraftigt. Men de som har gjort försök med nolltaxa eller lägre priser brukar aldrig få någon större resandeökning. Att resan går snabbt, buss/tåg/spårvagn går i tid och att det är en bekväm resa är viktigare än priset. Vad är det för mening att ha gratis kollektivtrafik om den aldrig går i tid och när den går är  det överfullt så man får stå och dessutom ökar restiden kraftigt jämfört med bil?

Jag hoppas Kungsbacka kommun får in många bra idéer som kommunen och Region Halland kan arbeta vidare med. För nu tar regionen över ansvaret för Hallands kollektivtrafik.

Jag tror på den idén och hoppas framför allt att frågor kring resande över kommun- och länsgränser skall tas i ordentligt. Där finns det klara möjligheter till förbättringar.

GP

Inga kommentarer: