måndag, oktober 03, 2011

Birro, Hägglund eller Odell? Svaret kanske är Acko.

Hela havet stormar inom Kristdemokraterna. Efter återkommande kritik från olika distrikt och enskilda medlemmar utmanas nu Göran Hägglund om partiledarposten.

KD-veteranen Mats Odell ställer upp och vill bli partiledare. Eller vill han det?

En partiledare som utmanas överlever sällan. Gör han/hon det är det bara tillfälligt. Skälet är att det blir rätt omöjligt för en sittande partiledare att samla sitt parti om 30-40% vill ha en annan partiledare.

Dessa personer finns kvar och kommer fortsätta att kritisera Göran Hägglund om partiet inte växer i opinionen. Risken är också att debatten fram till avgörandet skadar partiet så mycket att det blir fullständigt hopplöst för Göran Hägglund att leda partiet.

Mats Odell (64 år) är knappast den person som skall leda KD de närmast 8-10 år in i framtiden. Däremot kan han ha tagit på sig rollen som murbräcka. Den som till slut tvingar Göran Hägglund att ge upp.

Att partiledare välkomnar utmanare hör till spelet. Men i själva verket vet man att det kan vara första spiken i kistan. Utmanaren blir synlig, vilket kan underlätta, men är också farligare.

Ett troligt scenario är att om fler distrikt uttalar sig för Mats Odell blir situationen omöjlig för Göran Hägglund. Mats Odells kandidatur blir det som gör att fler vågar kräva Hägglunds avgång.

Och om/när Göran Hägglund meddelar att han går vid rikstinget i januari kan andra kandidater träda fram. T.ex partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson.

Och i det läget träder Mats Odell tillbaka. Hägglundsanhängarna kommer givetvis inte att stödja honom utan leta efter en tredje kandidat. Men Odell belönas säkert rikligt. T.ex med en statsrådspost.

Men Marcus Birro som partiledare? Han vill ju.

Vore kul men knappast troligt. Tror inte riktigt Kristdemokraterna är riktigt mogen för honom.

PS! Noterar att mina halländska politikerkollegor från KD, Larry Söder och Niklas Matsson finns med som undertecknare av en artikel i Svenska Dagbladet som stödjer Göran Hägglund. DS!

Uppdatering 11.59


Markus Birro meddelar nu att han drar tillbaka sin kandidatur att bli ny KD ledare. TV 4 hotar att sparka honom från programmet Kvällsöppet.

Hade han varit allvarligt intresserad så skulle väl Birro valt att satsa allt på Kristdemokraterna och tackat för sig till TV 4. Men så intresserad var han inte. Så seriös var inte hans kandidatur.


GP SR Dagen1 Dagen2 Svd1 Svd2 DN DN2
DN3  

Inga kommentarer: