torsdag, januari 05, 2012

Sjuksköterskor gör läkares jobb?

Dagens Medicin skriver om tankar som finns hos vissa landsting att utbilda sjuksköterskor att göra delar av läkarnas arbetsuppgifter.

Landstinget i Västerbotten gick för en tid sedan ut med idén att skapa ett yrke som är ett mellanting mellan sjuksköterska och läkare.

Visst kan det vara intressant om andra än läkare  kan göra bedömningar. Men det görs ju redan idag. Distriktssköterskor är ju en grupp som många möter som både ger vård och kan slussa vidare. Barnmorskor har förskrivningrätt av preventivmedel.

Skall man införa en ny yrkeskategori mellan sjuksköterskor och läkare är det något inget landsting/region bör göra själva utan något man beslutar om på det nationella planet.

Tror heller inte en sådan ny yrkesgrupp skulle lösas läkarbristen på sina håll. Där Närsjukvården i Region Halland har svårast att rekrytera läkare är på landsbygd och på mindre orter. Jag har svårt att se att det skulle förändras på grund av en ny yrkesgrupp.Inga kommentarer: