lördag, mars 24, 2012

Tillgång eller kostnad för Tjolöholm?

Musikproducenten Anders Bagge med kollega vill starta en låtskrivar och producentutbildning och är intresserade av Tjolöholm som placering.

Projektet heter Dreamhill academy.

Från  1987-1994 var jag styrelseordförande i Stiftelsen Tjolöholm. Jag blev det i samband med att stiftelsen bildades och egendomen köptes av Göteborg.

Under mina nästan sju år som ordförande hände mycket på Tjolöholm. Många aktiviteter som Jul på Tjolöholm utvecklades. Och jag fick som sista uppdrag vara med och inviga den restaurerade kyrkan. Även byggnadsminnesförklaringen tillkom. En förutsättning för statliga bidrag.

I och med att det fanns en ny tydlig ägare hörde många av sig om att få driva aktivitet på egendomen och särskilt då i eller i anslutning till slottet.

En svensk stjärnkrögare ville starta restaurang i slottet. Vilket föll på att slottet då skulle stängas för allmänheten. Galoppbana, golf, konferensanläggning var andra uppslag. Dessutom hörde en hel del föreningar av sig.

Det som var gemensamt med de flesta förslag var att slottet skulle stängas för allmänheten och att de inte bidrog ekonomiskt till verksamheten.

Eftersom Kungsbacka kommun stod som stiftare var tron bland många att verksamhet därmed skulle kunna etableras gratis till och med skulle kunna få bidrag av stiftelsen. Få om någon ville betala ett marknadsmässigt pris för att etablera sig.

Jag gissar att det även efter min tid har varit samma sak eftersom det inte etablerats några externa verksamheter.
Anders Bagges idé är givetvis intressant men tanken är säkert att främst vara i slottet vilket är en omöjlighet. Både byggnadsminnesförklaringen och allmänhetens tillgång till slottet begränsar detta.

Dessutom om det byggs en särskild byggnad, hur långa kontrakt skall man skriva och vilka garantier finns om företaget upphör med sin verksamhet?

Jag tror fortfarande att en konferensanläggning är det intressantaste för Tjolöholm. Som byggs och ägs av extern fastighetsägare och drivs av entreprenör. En sådan kan samordna verksamheten med slottet och kan sommartid och helger satsa på att hyra ut till turister eller någon som vill åka bort några dagar och äta gott och bo naturskönt.

En sådan anläggning borde kunna betala ett arrende som tillför stiftelsen nya pengar.
Tjolöholm som anläggning skulle få fler besökare.

I byggnadsminnesförklaringen finns ett område som undantogs och ligger så till att man ser slottet. Där borde en konferensanläggning bli perfekt.


Inga kommentarer: