söndag, mars 25, 2012

Vad skall hända med West Sweden?

West Sweden etablerade sig i början av 90-talet. Innan Sverige gick med i EU men då medlemsansökan var inlämnad.

Västra Sverige behövde en organisation som arbetade med EU frågor och som fanns på plats i Bryssel.

Jag var som kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka med i processen och Kungsbacka tog beslut att bli medlem.

Vi kunde då väldigt lite om EU och EU frågor. West Sweden blev då en viktig länk in i EU för kommuner i västra Sverige.

Sedan dess har mycket hänt. Vi har nu två regioner i västra Sverige med ansvar för frågor kring EU som inte landstingen hade. Samt ett regionförbund i Värmland.

Dessutom kan kommunerna betydligt mer om EU och har ofta ansvariga tjänstemän som arbetar med EU frågor.

Så det var riktigt att West Sweden bildades.

Nu kommer det kritik att inte West Sweden inte gjort så mycket. Men det krävs två för att dansa tango. Och kommunerna har inte alltid varit så aktiva.

Nu vill Västra Götalandsregionen att man lägger ner West Sweden.

Jag tror det är riktigt att nu utvärda West Sweden och se vilket behov Halland, Västra Götaland och Värmland har när det gäller service kring EU.

Jag ser inget konstigt i att man kanske kommer fram till att lägga ner West Sweden med tanke på hur annorlunda kunskapen är om EU idag.

Men någon form av representation behövs för västra Sverige i EU. Vad vill man få ut av den och hur skall den se ut? Vem skall vara huvudman? Västra Götalandsregionen, Region Halland och Regionförbundet Värmland tillsammans? Skall intresserade kommuner också kunna bli medlemmar?

Det är frågor som nu bör diskuteras.


Inga kommentarer: