måndag, januari 20, 2014

Särö vårdcentral första HBT-diplomerade centralen i Halland

Idag firades att Särö vårdcentral har blivit den första vårdcentral inom Region Halland som är HBT-diplomerad.


Uppklistring av dekal om HBT-diplomering.
Det firades med information om vad HBT-diplomering innebär, att en dekal symboliskt klistrades upp med information, med tal och regnbågstårta.

Region Halland har i sina mål en jämlik vård. Det innebär att vi skall möta alla patienter på lika villkor, ge likvärdig vård.

Många tycker säkert att det går långsamt att uppmärksamma diskriminering av HBT personer men det är faktiskt bara 35 år sedan socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Barbro Westerholm tog bort homosexualitet som en psykisk sjukdom i sjukdomsklassifikationen.

Erica Cedervret-Nilsson hälsar välkommen.
Utgångspunkten för HBT-diplomeringen är att HBT-kunskap, kännedom om HBT-personers hälsosituation och rättigheter samt en medvetenhet om heteronormativitet är en förutsättning för ett professionellt och gott bemötande.

Vårdcentralens personal har nu genomgått en sådan utbildning. Uppföljning kommer ske och nya medarbetare kommer gå samma utbildning.

Jag hoppas vårdcentralschefen i Särö  Erica Cedervret Nilsson och hennes personal skall bli ett föredöme i Halland och att fler vårdcentraler snart följer efter som HBT diplomerade.

Foton: Marie Åhman från Närsjukvården.Inga kommentarer: