måndag, februari 10, 2014

Region Halland går back och Närsjukvården visar plus

Förra veckan redovisade Region Halland att 2013 blev ett år då regionen gick back. Totalt med 254 miljoner men en hel del är tekniska poster. På grund av låg inflation och därmed låg ränta så sänks diskonteringsräntan som påverkar pensionsskulden.

Men det underskottet regionen måste ta igen är 45 miljoner, enligt det så kallade balanskravet.

När en kommun, region eller landsting inte går ihop finns två möjligheter. Minska kostnaderna eller öka intäkterna. Ibland samtidigt. Budgetarbetet inför 2015 blir extra besvärligt och förmodligen måste tuffa beslut tas.

För Närsjukvården, där jag är ordförande, gick det bättre.

Vårdcentralerna visar ett överskott på ca: 4, 9 miljoner. Folktandvården ett minus på ca: 1,9 miljoner. Sammanlagt är överskottet för nämnden  3.190.000 kr.

Folktandvårdens underskott beror på slutfasen av det stora utbildningsprogrammet och själva verksamheten går ihop.

Men 2014 är ett tufft är på grund av att vi måste spara. Nämnden har begärt hos regionstyrelsen att få använda 9 miljoner av tidigare underskott för att mildra effekten och få tid på sig för att hitta effektiviseringar. Vi har dock inte fått något besked ännu.

Inga kommentarer: