måndag, februari 10, 2014

Tyvärr nödvändigt att staten tar tillbaka skolan

Idag lämnade professor Leif Lewin sin utredning kring hur kommunaliseringen av skolan gick till och hur man misslyckades.

Jag är ingen vän av dem som i varje läge ropar att staten skall ta över verksamhet. Titta bara på Arbetsförmedlingen, SJ, Trafikverket m.fl. Höjden av effektivitet och ett föredöme?

Skulle vårdcentraler i Region Halland bli bättre om de styrdes från Stockholm av staten?

Jag har varit oerhört tveksam till kravet att återförstatliga skolan men även jag måste kapitulera. Jan Björklund har fått rätt i sin kritik.

Jan Björklund
Leif Lewins utredning är bra och visar att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar misslyckats vad gäller kommunaliseringen. Värst är givetvis den socialdemokratiska regeringen, med Göran Persson som skolminister, som inte minst mot lärarnas protester genomförde kommunaliseringen.

Egentligen är inte huvudmannaskapet det viktigaste. I Finland, med goda skolresultat, är skolan kommunal. Men flyttar man huvudmannaskap uppstår problem.

Vi ser det inom äldreomsorgen där sjukhem i början av 90-talet gick över från landstingen till kommunen. Fortfarande kvarstår gränsdragningsproblem och frågan kring hemsjukvården är fortfarande inte bra på många ställen.

Staten måste i detta läge ta sitt ansvar och påbörja en utredning hur ett förstatligande av skolan skall gå till. Var gränsdragningen skall vara. Vilket ansvar skall ligga på staten och vad skall kommunerna ha kvar.

Att som Ibrahim Baylan (S) kalla utredningen för ett beställningsverk är oförskämt och visar bara att Socialdemokraterna inget lärt. Stackars Sverige och dess elever om de skall utforma en ny skolpolitik med de både flumpartierna (V) och (MP).

Förmodligen blir återförstatligande av skolan ett av Folkpartiets viktigaste valfrågor i höst en debatt Jan Björklund kommer vinna.

 DN1 kommentar:

Tomas sa...

Jag håller helt med dig om att skolan bör förstatligas. Men om det samtidigt är så viktigt att riskkapitalister och andra ska få slå mynt av skolpengen, som ju faktiskt ni folkpartister tycker, jag får det helt enkelt inte att gå ihop. Jag menar, ni visade ju i friskoleöverenskommelsen hur oerhört viktigt det är med företagens rätt att slå mynt av skolan. Varför då så viktigt att förstatliga igen?