fredag, maj 30, 2014

Närsjukvården i Halland öppnar första "Äldrevårdscentralen" i Veddige

Som ni ser har jag ordet Äldrevårdscentraler i rubriken inom citationstecken. Begreppet finns inte i Region Halland.

Men det Närsjukvårdsnämnden tog beslut om i onsdags är i princip det som andra regioner/landsting kallar för Äldrevårdscentraler.

Fast vi kallar det särskild äldremottagning. För i första hand för dem över 75 år.

Den kommer bland annat innebära en avgränsad mottagning med eget väntrum, ett eget telefonnumer. Man kommer inte behöva ringa och vänta på att bli uppringd. Man kommer direkt till äldresjuksköterska.

Det finns ett särskilt äldreteam.

Patienten kan själva ringa till äldresjuksköterska för att boka en tid.
Patienten kommer via distriktsläkaren för ex demensutredning eller en läkemedelsgenomgång.

Äldreteamet kommer arbeta förebyggande bland annat för att förebygga fallolyckor. Givetvis också ha ett nära samarbete med kommunen.

Region Skåne har ju infört just Äldrevårdscentraler (ÄVC). Men det är ett centralt beslutat uppdrag där de vårdcentraler som startar upp detta också får en särskild ersättning.

Vi i Folkpartiet vill ha det så även i Halland. Centralt beslutat uppdrag som klart definierar vad en Äldrevårdscentral innebär och särskild ersättning.

Inte alla vårdcentraler kommer kunna uppfylla det uppdraget. Så är det även i Skåne. Man behöver ha viss storlek. Förmodligen över 10.000 patienter för att kunna avsätta särskilda resurser för äldre.

I Kungsbacka kommun tror jag regionens vårdcentraler i Kungsbacka stad, Åsa och Onsala vore perfekta att starta med.

BVC (barnavårdscentral) inom ramen för vårdcentralerna är något helt naturligt. Det borde även Äldrevårdscentral (ÄVC) vara.

I avvaktan på att Region Halland centralt tar beslut om Äldrevårdscentraler kommer det vara oerhört intressant att följa vårdcentralen i Veddiges arbete med dessa frågor.

Viktigt är att påpeka att idén om särskild äldremottagning kommer från vårdcentralen själv.

Det är alltid positivt när verksamheten har egna idéer om hur man vill profilera verksamheten,


Inga kommentarer: