lördag, juli 05, 2014

Sjuksköterskor skall inte behöva bli chefer för att göra karriär

Idag är det brist på sjuksköterskor i Sverige. Speciellt de med specialistkompetens. Medan kostnaden för hyrläkare minskar i Region Halland ökar den för inhyrda sjuksköterskor.

Vill man göra karriär och se mer pengar i lönekuvertet finns få möjligheter att stanna kvar i själva vården utan det är chefstjänster som måste sökas där administration blir huvudsysselsättningen.

Ett slöseri med resurser men jag förstår dem som går vidare i sin karriär.

I skolan har Jan Björklund och alliansregeringen infört karriärtjänster så kallade förstelärare.

Nu vill han och Folkpartiet gå vidare.

I ett förslag föreslår man:

- Fler förstelärare i skolan
- En ny karriärtjänst i förskolan, förste förskollärare
- En ny karriärtjänst i vården för barnmorskor och specialistsjuksköterskor

För mig som arbetar med sjukvård är förslagen vad gäller karriärtjänster i vården mycket intressant.

Det måste löna sig att vidareutbilda sig som sjuksköterska och stanna kvar i vården.

Den miljard Folkpartiets förslag kostar är väl använda pengar.  

FP SVD SVT

Inga kommentarer: