fredag, augusti 22, 2014

Moderaterna i Kungsbacka "lånar" FP förslag, igen.

Folkpartiets f.d kommunalråd i Kungsbacka Kenneth Nilsson föreslog i mars 2003 att man skulle flytta Tingbergsvallen till t.ex Inlag där annan idrott finns och bygga bostäder på planen.

Det fick tummen ner av inte minst Moderaterna.

I oktober 2011 lanserades förslaget på nytt av Moderaternas ordförande i Fritidsnämnden. Inte minst för att de pengar som en bostadsexploatering skulle ge skulle kunna gå till att satsa på idrotten.

Nu tar Moderaterna fram ett gammalt FP-förslag på nytt. Avgiftsfri kortidsparkering i innerstaden motionerade Folkpartiet om i juni 2006. Lämpligt att man då använder p-skiva.

Men motionen avslogs 2007-05-10 med motiveringen "nuvarande parkeringssystem behövs för att få det omlopp på parkeringsplatser som krävs utifrån Innerstadens förutsättningar" 

Kul att Moderaterna tar upp gamla FP-förslag men som väljare är det väl bättre att rösta på originalet än de som kopierar.

Och om motionen från 2006 hade bifallits hade säkert situationen i innerstaden varit mycket bättre.
Inga kommentarer: