onsdag, januari 28, 2015

Inför särskilda ST block för nyanlända läkare

I en artikel i Dagens Nyheter idag skriver Folkpartiet följande:

"Vi måste bli bättre på att ta tillvara på utländska akademiker som kommer till Sverige. Det är ett slöseri att välutbildade jobbar med helt andra saker än vad de är utbildade till. "

Många akademiker tvingas vänta orimligt lång tid på att få sin utländska examen eller arbetslivserfarenhet värderad. Snabbare processer för validering och fler kompletterande utbildningar är därmed nödvändigt."

Kunde inte hålla med mer.

Bland de som kommer till Sverige från bland annat krigets Mellanöstern finns läkare. I Sverige har vi brister på läkare och alla regioner och landsting använder mer eller mindre hyrläkare.

Det är svårt för enskilda regioner och landsting att vidta egna åtgärder och det blir varken speciellt effektivt eller bra samordnat.

Migrationsverket och sedan Arbetsförmedlingen har ansvaret att få de som får uppehållstillstånd i arbete. Staten bör därför skapa bättre möjligheter att ta tillvara nyanländas kompetens och utbildning.

Och nu blir jag konkret om hur man skulle kunna fånga upp läkare.

1. Migrationsverket bör snabbt ta reda på asylsökandens kompetenser och bakgrund.

2. När man ser att någon har kompetens som gör att den snabbt kan komma i arbete så kopplas Arbetsförmedlingen in.

3. Kompetensen undersöks för att se vilken nivå man är på och vilka kompletteringar som skall göras i utbildning.

4. Individuell utbildningsplan görs upp tillsammans med den region/landsting som skall ansvara för den vidare utbildningen. Svenska utbildning blir central.

5. Regioner/landsting tar på sig att ordna platser på vårdcentraler, sjukhus beroende på bakgrund. Man ger även handledning.

6. Staten tar på sig att finansiera dessa speciella ST block via ett statsbidrag som fås genom Arbetsförmedlingen.

Denna arbetsform kan även användas för andra med akademisk utbildning givetvis inte bara läkare.
Inom vården gärna även för sjuksköterskor och tandläkare.

Någon säger säkert, men det är väl så man gör idag. Nej, tyvärr. Och det avgörande för att det skall fungera är att staten tar på sig finansieringen. I det korta perspektivet givetvis en kostnad men i det längre än oerhörd tillgång för samhället.

Jag är säker på att Region Halland skulle ställa upp direkt.

Inga kommentarer: