fredag, februari 06, 2015

En utmaning att bemanna sjukhusen dygnet runt


Vårdförbundet i Halland har gjort diverse utspel som vi i majoriteten i Region Halland reagerar över. Idag står ett svar i Hallandsposten.

En utmaning att bemanna dygnet runt

Camilla Henningsson, ordförande i Vårdförbundet avdelning Halland, skriver i en debattartikel att bristen på sjuksköterskor är en lönefråga. Bristen på sjuksköterskor inom vissa områden är inget hallandsproblem, utan tyvärr en nationell verklighet. Det finns många orsaker till att det kan vara svårt att rekrytera sjuksköterskor. Ibland är det en lönefråga, ibland kanske en fråga om arbetstider och att få livspusslet att gå ihop. Det är en utmaning att bemanna en verksamhet 24 timmar om dygnet – det kan vi inte bortse ifrån.


Det senaste året har antalet tillsvidareanställda sjuksköterskor på Hallands sjukhus ökat. Vi har satsat på löneökningar för både allmänsjuksköterskor och nattarbetande sjuksköterskor. Medianlönen för en allmänsjuksköterska i Region Halland är 27 600 kronor i månaden. Det är över rikssnittet, och högre än i alla våra grannlän. Löneökningen mellan år 2013 och 2014 är 7,8 procent. Det får man nog beskriva som att vi jobbar med lönefrågan.


Tillsammans med Vårdförbundet arbetar vi med flera projekt på temat Hälsosamma arbetstider. Region Halland jobbar också med att se över vem som gör vad i vården. Vi är nämligen övertygade om att utvecklade arbetssätt kan ge både bättre flöden och effektivitet för patienterna, och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.


Ibland är det meningsfullt att använda inhyrda sjuksköterskor. Det kan till exempel vara i rekryteringsskarvar, och då köper regionen tjänster av ett fåtal upphandlade bemanningsföretag. Just nu är behovet något större än vanligt, och det är sant att kostnaden har ökat. Samtidigt ska vi komma ihåg att det handlar om 17 tjänster av totalt nästan 1 300 sjuksköterskor på Hallands sjukhus.


När det har varit brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom ett område har regionen ibland erbjudit medarbetare att läsa vidare, och få betalt för det. Att studera på heltid, få en viss betalning av arbetsgivaren under tiden, och sedan förbinda sig att arbeta kvar under en tid är inte särskilt konstigt. Region Halland vill naturligtvis ha kvar sina medarbetare som man har satsat på – de är viktiga och de behövs!


Mats Eriksson (M), ordförande regionstyrelsen

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen

Tommy Rydfeldt (FP), regionstyrelsen

Niklas Mattsson (KD), regionstyrelsen

Elisabeth Falkhaven (MP), regionstyrelsen

Stefan Edlund (MP), regionstyrelsen

 

 

Inga kommentarer: