tisdag, juli 14, 2015

S-förslag hotar Halland

Denna insändare har publicerats i flera hallandstidningar.

S förslag hotar Halland

Den socialdemokratiska civilministern Ardalan Shekarabi vill slå ihop Sveriges landsting och regioner så att man minst har 500,000 invånare i en region. Det innebär att Halland som självstyrande landsting/region försvinner.

Antingen blir Halland en del av Västra Götaland eller helt enkelt styckas mellan en västlig och sydlig region.

Det är svårt att få fram ett syfte med förslaget. När jämförelser görs hur sjukvården fungerar är det regioner/landsting som Halland, Jönköping, Kalmar och Östergötland som får bästa resultatet. Aldrig de tre stora Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

S-ministern tänker inte heller ge regionerna fler arbetsuppgifter som kunde motivera att de slås samman.

När viktiga beslut förs långt bort från invånarna skapar det demokratiska problem. De som beslutar om t.ex. en vårdcentral skall finnas kvar sitter kanske 30 mil bort och har liten kunskap om just den orten.

Erfarenheten från andra länder med stora regioner och statlig sjukvård är att det blir lättare att lägga ner sjukhus när besluten tas långt från medborgarna. Blir Varbergs sjukhus kvar?

Förslaget hör hemma i den papperskorg liknande förslag redan ligger. Framtidens sjukvård klaras bäst genom ökat samarbete mellan regioner/landsting särskilt när det gäller specialiserad sjukvård. Inte genom att rita nya gränser på en karta.

Tommy Rydfeldt (FP)
Gruppledare
Region Halland

Inga kommentarer: