måndag, juli 13, 2015

Jämställ munnen med övriga kroppen - ny tandvårdsförsäkring

Vid Folkpartiets landsmöte 2013 i Västerås fick jag nästan igenom en motion om att munnen skulle jämföras med övriga kroppen. Jag förlorade med 93 mot 85.

Det är egentligen konstigt att en kroppsdel, tänderna, inte i ersättningssystemet behandlas som övriga kroppen. Tänk om höftleder inte ingick eller att föda barn?

Jag förstår att oviljan hos alla partier att ta i frågan är kostnaden. Sannolikt kring 20 miljarder och det finns ett stort uppdämt behov. Många skulle direkt söka tandvården.

Folke Kanin - Folktandvården Halland
I mitt uppdrag som ordförande för Närsjukvården i Region  Halland, dit Folktandvården hör, har jag många gånger fått redovisning av hur olika tandstatusen är i Halland. Tyvärr spelar ekonomin roll hur man ser ut i munnen.

Jag återkommer nu till landsmötet i höst med ytterligare en motion i ämnet.

Har tonat ner den något för att kunna få bifall. Att partiet tar det i två steg. Utred frågan och ta upp den sedan på landsmötet 2017. Jag pekar också på att reformen kunde införas i etapper och även på några modeller för en ny försäkring.

Här är motionen i sin helhet:

Jämställ munnen med övriga kroppen

Förslag till beslut:

Att uppdra åt partistyrelsen att ta fram ett förslag på ny tandvårdsförsäkring inklusive finansiering med målet att tandvård skall ha samma försäkringsskydd som övrig sjukvård.

Vid landsmötet 2013 avslogs min motion i samma ämne med knappa 93-85. Det visar att i Folkpartiet finns en bred uppfattning om att tandvård måste jämställas kostnadsmässigt med annan sjukvård.
Ingen skulle komma på idén att man betalade för en ny höftled eller för att bli av med starr. Men tandvård står de flesta för själva.

Utredning efter utredning visar att tandhälsan är oerhört ojämlik i Sverige. Tandläkare kan genom att se på tänderna berätta var man bor, vilken utbildning och inkomst man har.
För ett socialliberalt parti kan detta knappast vara acceptabelt.

Främsta argumentet emot att tandvård ges på samma villkor är kostnaden. Summor som ca: 20 miljarder nämns.

Sannolikt får man införa en ny försäkring i etapper. Det finns olika metoder man kan använda. Vårdval är en eller att bygga vidare på Folktandvårdens frisktandvård en annat.

En förändrad tandvårdsförsäkring ligger i linje med en vässad socialliberal profil för Folkpartiet. Men med tanke på kostnaden och hur det skulle kunna organiseras så bör partiet ta fram underlag via en utredning. Därefter fatta beslut i frågan.

Inga kommentarer: