tisdag, juli 12, 2016

Digitalisera den Halländska vården

Liberalerna driver hårt på riksplan och i Region Halland att sjukvården måste öka takten när det gäller digitaliseringen.

Den här artikeln har jag fått publicerad i Hallandsposten.

Digitalisera den Halländska vården.

Från 8 juni har Region Halland infört e-Frikort. Du behöver inte längre hålla reda på kvitton och få ett manuellt frikort utskrivet. På sikt kommer även kvitton från andra län räknas med automatiskt.

Bokning av tider på webben är under införande. Bl.a. en vårdcentral i Varberg är med i försöket där det inte minst är viktigt att försöka matcha utbudet av tider med efterfrågan. Planerna är att med start i höst rulla ut detta i hela sjukvården i Halland.

Målet är att 40 % av tiderna skall bokas över nätet. På sikt tror jag på mycket större andel.

Det underlättar oerhört för patienten när man kan både boka och boka om sin tid utan att behöva ringa någon. Vårdcentralerna kan minska antalet som svarar och ägna sig åt vård istället.

En annan fråga som utreds är ankomstterminaler. Du kommer till vårdcentralen eller den klinik på sjukhuset som du skall besöka. Anmäler ditt besök i terminalen via legitimering som kan vara funktion i din telefon eller kreditkort. Utvecklingen går idag fort vad gäller olika sätt att legitimera sig.

Man vet att du kommit. Terminalen talar då om att du skall betala patientavgift eller vet om att du har frikort. Du betalar med t.ex. kreditkort, telefonen eller Swish.

Den som givetvis vill ha hjälp med detta måste kunna trycka på en knapp och få manuell hjälp.

Vi tittar inom Närsjukvården på virtuella besök. Att du ringer upp vården och pratar med sjuksköterska eller läkare och ni ser varandra. Vårdcentralen kan också ringa upp en specialistläkare som du samtalar med och sjuksköterskan på vårdcentralen biträder i samtalet, kanske tar prover, EKG, blodtryck osv.

Varför inte en Närakut på nätet dygnet runt? Oroliga kan ringa upp och via skärmen få kontakt med sjuksköterska/läkare?

Möjligheterna är oändliga.

Digitaliseringen innebär inte att alla måste ha hög IT och datakunskap. Klarar man betala sina räkningar på nätet klarar man det mesta.

Äldre och personer med funktionsnedsättning kommer givetvis även i fortsättningen behöva hjälp.

Digitaliseringen sparar pengar som vi kommer behöva för att klara framtidens vård.
En rapport från konsultföretaget McKinsey bedömer potentialen i Sverige att spara till 180 miljarder.

Pengar som behövs för att klara framtidens sjukvård utan stora skattehöjningar.

För Liberalerna är det självklart att Region Halland skall vara en av de regioner som går i spetsen för digitaliseringen av vården.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland
Inga kommentarer: