tisdag, juli 12, 2016

Halland går emot trenden vad gäller inhyrd personal

SVT redovisar idag en granskning av hur mycket inhyrd personal i sjukvården kostar. Tryck här.

Nästan samtliga regioner och landsting visar ökning av kostnaden 2015 men inte Region Halland som går mot trenden i landet.

Kostnaden minskar från 80. 842.000 kr till 73.911.000. kr.

Även när man slår ihop 2010-2015 får Halland en lägre kostnad än de flesta. Kostnaden per invånare är 1096 kr. Västra Götaland, som vissa vill slå ihop Halland med, har 2913 kr/invånare. Gävleborg ligger högst med 4668 kr/invånare. Snittet i landet är 1745 kr per invånare.

Att Region Halland klarat sig rätt bra de senaste åren beror bland annat på det arbetet som gjorts inom Närsjukvården, där jag är ordförande.

2012 slutade notan i Närsjukvården på 32,7 miljoner. 2013 hamnade vi på 25,1 miljoner, 2014 på 22,2 miljoner och 2015 på 21,9 miljoner. Prognosen för 2016 är kring 21 miljoner.

Vi såg 2012 att notan för hyrläkare steg kraftigt. Nämnden tog då ett antal beslut. För det första att strama upp reglerna för när hyrläkare får användas. Att beslut tas av chef längre upp i linjen.

Men också att bli bättre i rekryteringsprocessen och framför allt att de som går utbildning till specialister, så kallade ST läkare, att efter de är klara stannar i Halland.

Många tror att det bara är att sätta in en annons när man söker läkare men knappast någon söker på annons utan det gäller att arbeta på annat sätt bland annat genom personliga kontakter.

Region Halland håller ju på med ett slags arbetsskifte. Man skall söka på rätt vårdnivå som inte alltid är läkare. Söker man för ett knä kanske inte alltid en läkarbedömning behövs först utan patienten kan träffa en sjukgymnast som gör första bedömningen.

Kan vi komma lägre? Ja kanske några miljoner till. Läkare blir också sjuka, är föräldralediga och behöver utbildas. Det finns ju inga arbetslösa läkare så när vissa vakanser uppstår så måste man hyra in personal.

Halland är ju också ett sommarlän och när turisterna kommer så skall personalen ah semester. Då hyrs på vissa vårdcentraler läkare in men den kostnaden täcks till 100% av den betalning vi får för deras besök av sina hemlandsting/regioner.

Fotnot: Jag använder medvetet ordet läkare då Närsjukvården inte hyr in några andra kompetenser t.ex sjuksköterskor.


Inga kommentarer: