onsdag, april 19, 2017

Nätterapi gav bättre resultat - prövas i Halland

Tyvärr har psykiska ohälsan ökat i vårt samhälle. Sedan vårdvalet infördes 2007 i Halland har besöken fördubblats till psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

En särskild enhet har bildats i Region Halland som lyder under närsjukvården för barns- och ungas psykiska hälsa. 
Hur skall vården möta ökad psykisk ohälsa??

Olika tankar har funnits och provats för att hitta nya metoder, metoder som innebär att man gör en stor del av terapin via nätet.

Det finns flera studier. De flesta pekar på att man får bättre resultat för KBT på nätet istället för motsvarande behandling på en vårdcentral

En ny forskningsstudie visar också detta.  

Den är gjord av Lunds universitet  och visar att Nätterapi i kombination med motion kan bota depressioner och stress snabbare än traditionell behandling hos primärvården.
Se länk.

Det är så kallad KBT ( kognitiv beteendeterapi) där man under överseende av en behandlare,
Det finns bra beskrivning av hur behandlingen går till på 1177. Se länk. 

KBT på nätet prövas redan i Region Halland på en av närsjukvårdens vårdcentraler, Vårdcentralen Falkenberg.

Vi följer detta arbete mycket noga i Närsjukvårdsnämnden och på nästa möte 12 maj kommer vi få en redovisning av hur arbetet fortlöper.

Jag är övertygad om att KBT på nätet kan vara ett sätt att ge vård, även om det inte passar alla och att vi framöver kommer rulla ut detta på vårdcentraler i samtliga kommuner. 

Fotnot: Här är länk till ytterligare en studie refererad av Läkartidningen.

Inga kommentarer: