måndag, juli 10, 2017

Befolkningsökningen i Kungsbacka kräver satningar på sjukvården.

Varberg snart 80.000 invånare, skrev en tidning för någon vecka sedan. Kungsbacka går emot 100.000 invånare. Även Halmstad ökar sin befolkning och går före Kungsbacka över 100.000 invånare.

Nya skolor skall byggas. Äldreboenden finns med i planeringen och även ett antal förskolor.

Men även sjukvården måste expandera i samma takt.

Närsjukvården håller på med en analys som specifikt handlar om Kungsbacka. Vad innebär det t.ex när kommunen bygger området Voxlöv/Tölö ängar med 2500-3000 bostäder?

Sannolikt en ny vårdcentral. Finns det fler ställen där framför allt den nära vården behöver nyetablera sig?

Och hur skall vi få in samarbete bättre mellan regionens verksamheter? Gemensamma lokaler? Hur påverkar detta sjukhuset i Kungsbacka?

Närsjukvårdens politiska- och tjänstemannaledning har haft överläggning med motsvarigheten för Vård och Omsorg i Kungsbacka kommun. Och vi ser att det finns många beröringspunkter.

Om de bygger ett äldreboende skall då vårdcentral byggas i samma byggnad?  Och hur samarbetar vi bättre mellan Närsjukvården och hemsjukvården?

Hösten 2014 etablerade Närsjukvården ny vårdcentral (och Folktandvård) i Kolla i Kungsbacka.
Den har nu passerat 2000 listade. Helt enligt plan.

Kolla, senaste etableringen i Kungsbacka
Patienter som skulle behövt listat sig på andra vårdcentraler med risk för minskad tillgänglighet som följd.

Skall inte privata vårdcentraler kunna etablera sig? Jovisst och det måste Närsjukvården ta hänsyn till. Men regionen kan inte stå vid sidan av och hoppas på andra.

Vi vet också att det är förenat med stora kostnader att etablera nytt. Man börjar dag ett med noll patienter och inga intäkter, och att de stora vårdföretagen inte gärna gör nyetableringar.

De privata vårdcentraler som öppnas görs av vårdpersonal som är kända lokalt och vill pröva att få driva en egen verksamhet. De kan därför få snabbt nya listade.

Efter analysen av Kungsbacka står Varberg och Halmstad på tur.

Analysen av Kungsbacka blir klar under hösten 2017 och då
kommer den ligga till grund för eventuella nyetableringar i Kungsbacka, när och var.


Inga kommentarer: