måndag, juli 24, 2017

Den nära vården behöver mer resurser

Jag har under någon vecka fått publicerat en artikel i de halländska tidningarna om att den nära vården behöver mer resurser.

Här är den:

Den nära vården behöver mer resurser

Primärvården, eller som vi kallar den i Halland, Närsjukvården, står inför stora utmaningar.
Bland annat har vi har en allt mer åldrande befolkning med större behov och en ökad psykisk ohälsa.
 Inte minst den psykiska ohälsan är en utmaning. Närsjukvården, i egen regi, fick ansvar för en enhet som hjälper barn och unga med måttlig psykisk ohälsa. Under sex månader har 215 remisser kommit ifrån vårdcentralerna vilket visar på ett mycket stort behov.

Vårdcentralerna i Halland får kompensation för kostnadsutveckling och förändrar i befolkningen. Men räcker det? Jag tror inte det.

Skall vi satsa på den nära vården måste resurserna öka.

Det innebär inte bara nya pengar utan att de som finns används på rätt sätt.

Majoriteten i Region Halland (M+C+L+MP+KD) har gett regionkontoret två uppdrag som syftar till att ge den nära vården ett större uppdrag och därmed också resurser.

Det första handlar om vilka öppettider vårdcentralernas jour skall ha. Vi kan se att i Kungsbacka där en närakut finns öppen 7-24 varje dag är det färre som besöker de båda sjukhusens akuter.

De som skulle kunna få sin vård på en vårdcentral skall inte behöva åka till akuten. Att satsa resurser på akuten för att vårda vårdcentralens patienter är dåligt använda pengar.

Det andra uppdraget är att skapa möjlighet för de som är inskrivna i hemsjukvården och bor på särskilda boenden att få läkarbesök dygnet runt. Ambulansfärd till sjukhusets akut, om man kan få vård på plats, är en dålig lösning för patienten och en dyr sådan för regionen.

Det finns vård som kan överföras till vårdcentralerna.  I vissa kommuner ges den på vårdcentralerna och i andra på sjukhusen. En enhetlighet effektiviserar verksamheten men resurser måste hänga med förändringarna.

Vi i Liberalerna är inte främmande inför att vårdcentralerna kan behöva generella resurstillskott utan att de hänger ihop med ett uppdrag för att klara bemötande, tillgänglighet och kontinuitet, som patienterna har rätt att kräva.

Regeringen har aviserat resurser för sjukvården i statsbudgeten för 2018.

När vi vet vilka dessa är, och hur mycket det innebär för Region Halland, kommer vi ta upp en diskussion med våra vänner i majoriteten så att primärvården får sin behövliga del av dessa pengar.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare och ordförande för Närsjukvården

Inga kommentarer: