måndag, augusti 21, 2017

Hallands befolkning ökar mest i Norra Halland

SCB kom i förra veckan med siffror över befolkningsökningen i Sverige, Halland och de halländska kommunerna första halvåret 2017.

Precis som första halvåret 2016 ligger den stora ökningen i Norra Halland, Varberg och Kungsbacka.

Halland ökar med 2010 invånare. Kungsbacka ökar mest med 792 invånare. Varberg är tvåa med 473 invånare. Siffrorna för övriga kommuner är Halmstad 397, Falkenberg, Hylte 40 och Laholm 189.

Det innebär att nästan 63% av befolkningsökningen hamnar i Kungsbacka och Varberg. och Kungsbacka själv står för nästan 40% av Hallands befolkningsökning.

Intressant är att se vad invånarna kommer ifrån eller om det handlar om födelseöverskott (skillnad mellan födda och döda).

Det finns 1140 invånare i Halland inflyttade från utlandet. Alla av dessa är givetvis inte flyktingar men en stor del.

För Kungsbacka är dock inflyttade från utlandet en liten del. Bara 108 stycken.

Att jämföra med Halmstad där 438 nya invånare är inflyttade från utlandet. Och eftersom Halmstad bara ökar första halvåret med 397 invånare skulle Halmstad utan nyanlända sannolikt stått still eller haft en liten minskning. Samma för Falkenberg och Hylte som utan nyanlända hade minskat sin befolkning.

Det gör ju att man kan fundera på hur befolkningsökningen kommer se ut när alla de som kom framför allt 2015 är placerade i kommunerna. Flyktingströmmen har ju sedan dess varit liten.

Kommer bara Kungsbacka och Varberg öka befolkningen medan övriga kommuner står still eller minskar befolkningen?

Det påverkar ju inte minst satsningar på sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur.

Lite fakta såhär var befolkningen den sista juni 2017 i Halland fördelade på kommuner:

Halmstad 98.935, Falkenberg 43986, Hylte 10.994, Laholm 24.853, Varberg 62.341 och Kungsbacka 81.234 invånare.

Inga kommentarer: