tisdag, september 25, 2007

Perssons inkomst och TV chefer i egen sak

Göran Persson kringgår reglerna för avgångsvederlag. Genom att ta in konsultarvoden i ett bolag får han inte ut lön och därmed ingen avräkning.

- Enligt regelverket ska inkomst av tjänst dras av från avgångsvederlaget. Men jag har ingen inkomst av tjänst. Jag har en näringsverksamhet där jag arbetar som konsult, säger Göran Persson till Dagens Nyheter.

Ingen tvekan hos Persson alltså och och förmodligen helt korrekt. Men det strider mot andemeningen i avgångsvederlaget.

Att sådant finns tycker jag är helt i sin ordning. Maktskifte eller avgång kan komma snabbt och det skall kunna användas för omställning till ett nytt liv. Men inte att berika sig genom att man får dubbla löner.

Sven-Erik Österberg (s) åker taxi för 77 000 kr och tycker också det är helt i sin ordning.

Undrar om deras väljare känner igen sig? Två fina arbetargrabbar som lever som de lär, eller?

DN debatt idag ondgör sig cheferna för SVT, TV 4, TV 3 och Kanal 5 över att det utrymme som finns i frekvenser när det analoga nätet släcks kan komma att användas av telekomindustrin.

Hela artikeln är en partinlaga.

Bland annat skriver man:

”Regeringen verkar dock förbereda sig för en mediepolitisk omläggning där yttrandefrihet, mångfald och tv-tittare får stå tillbaka för andra ekonomiska intressen.”

Som vanligt handlar det om att de etablerade vill styra över konkurrensen. Man vill ha ett marknät där de som idag dominerar fortsätter att dominera. Där det blir omöjligt för andra än SVT, TV 4 gruppen, MTG och SBS att komma in. Nya distributionsformer av t.ex. telekombolagen kan ju få in andra aktörer och nya sätt att titta på TV.

Det finns också andra plattformar som Canal Digital som idag sänder HD-TV.

Tv3 och MTG är speciellt intressanta eftersom de från början var direkt negativa till det digitala marknätet. Då gällde det att maximera antalet tittare via den egna plattformen Viasat. Nu kör man marknätsspåret.

Artikeln skall läsas precis så som den är. En partsinlaga från TV chefer som vill behålla sin ledande ställning.

Inga kommentarer: