fredag, januari 15, 2010

Behövs Centerpartiet?

En gång var Centerpartiet landsbygdens parti. Man drev landsbygdens frågor och glesbygdens villkor. Men partiet ville bli större och centerpartiet skapade en miljöprofil mycket uppbyggd kring nej till kärnkraft.

Det fanns givetvis spänningar emellan att vara miljövänlig och bondens rätt att få använda miljöfarliga ämnen. Men man klarade den debatten hyfsat.

Men partiet började långsamt tappa stöd.

När man kom fram till Lennart Daléus tid som partiledare visste inte Centern eller Daléus vilken väg man skulle gå. Partiet gjorde ett katastrofval, Daléus försvann och Maud Olofsson blev partiledare.

Hennes taktik var att göra Centerpartiet till ett attraktivt parti för storstäderna.
En väg som var lyckosam till att börja med.

Men det har också inneburit stora förändringar. Helt plötsligt kallar sig vissa Centerpartister för socialliberala. I vissa frågor som arbetsrätten ställer man sig till höger om Moderaterna. Miljöprofilens största fråga har man övergett. Det vill säga kärnkraftsmotståndet.

Och de som stöder Centerpartiet på landsbygden känner inte igen sig. Man är inte socialliberala. Och kärnkraften det var väl en av Centerpartiets viktigaste symbolfrågor?

En centerpartist sa till mig att det är som om Folkpartiet med ny ledare skulle överge Jan Björklunds skolpolitik och helt plötsligt vara emot betyg och ordning och reda i skolan.

När det gäller liberala partier finns redan mördande konkurrens. Folkpartiet har alltid varit liberalt och Moderaterna har vissa liberala inslag. På miljöområdet har Miljöpartiet konkurrerat ut Centerpartiet. Och precis som Maud Olofsson säkert konstaterat kan inget parti överleva enbart på stöd från landsbygden.

Så frågan blir, behövs Centerpartiet?

Uppenbart är en hel del av svenska folket tveksamma.

I dagens mätning i Expressen/Demoskop får Centerpartiet 3,1%.

En mätning är inte samma som valresultat men visar ofta en tendens.

DN1DN2SvdDagenSydsv

MIN HEMSIDA

2 kommentarer:

lars-åke sa...

Vem behöver aparta homofoba extermkrista KD- förrutom pingströrelsen och pingsttidningen Dagen vore väl en betydligt rimligare fråga? Ska vidskepligheter som andetroende och gudars påstådda/uttolkade vilja politiskt styra som i samband med könsneutral äktenskapslagstiftning - härom året där KD-politiska företrädare som Sacredeus gapade loss i tv- så till den grad att det borde leda till att bibelmun där borde skrubbas ren med tvål :( Ajöss!

Pierre Ringborg sa...

Om centerpartiet INTE har förlorat sin särart på riksnivån kANSKE DE BEHÅLLIT DEN PÅ LOKALNIVÅN INTE MINST I HALLAND OCH I KOMMUNERNA.

Se min blogg idag(18/5)http://pierreringborg.blogspot.com/2010/05/hur-fria-ar-partierna-lokalt.html