lördag, januari 02, 2010

Politiska landskapet förändras i Halland och Kungsbacka?

Man skall ta opinionsundersökningar för vad de är. En ögonblicksbild av vad väljare tycker när de blir tillfrågade. Men trender i dessa mätningar brukar till slut visa sig i val.

Undantag finns dock.Hösten 1978 hade (S) mer eller mindre egen majoritet för att i valet i september 1979 misslyckas att återta makten.

Folkpartiet har också visat både 1985 och 2002 att låga opinionssiffror i början av valrörelsen kan sluta med kanonval.

Miljöpartiet gläds säkert över sina siffror men snabb uppgång kan brytas och lika snabbt bli en tillbakagång. När partier granskas, vilket jag är övertygad om att Miljöpartiet kommer råka ut för, kan det bli ett tapp ganska snart i opinionen. Och att börja valrörelsen genom att tappa 2-3% i en mätning är oerhört jobbigt.

Men trenden i opinionsundersökningar visar att om den står sig kommer Kungsbacka och Halland att få ett nytt politiskt landskap.

KD ligger strax under eller över 4% spärren i de flesta mätningar. Senast i SKOP på 3,4%. Översatt till Kungsbackas fullmäktige så hamnar KD på 3-4 mandat. Man har då knappast några ordförandeposter i fortsättningen och tar sig enbart in i styrelser och nämnder genom samarbete med alliansen.

2006 fick KD 8,38% i riksdagsvalet i Kungsbacka. I kommunvalet fick man 7,87%. Det finns inget lokalt som skulle motivera att man 2010 gör bättre resultat lokalt. Visst syns deras frontman Larry Söder i många artiklar. Men det är många negativa artiklar. Kan det ge röster?

Landstingsvalet (Regionvalet) lär bli samma problem för KD.

Centerpartiet var en gång det dominerande partiet i Halland. Egen majoritet i Laholm och om inte mitt minne sviker mig 17 av 49 ledamöter i Kungsbackas fullmäktige. I Landstinget var båda landstingsråd från Centerpartiet.

Idag har Centerpartiet 7 mandat i kommunfullmäktige i Kungsbacka. Ett av dem kallar jag för Ulf Perssons mandat. Man fick det för att en del ickecenterpartister röstade på Ulf i kommunalvalet. 2010 finns inte Ulf med på listan och det mandaten lär man inte få.

Centerpartiets problem är att inflyttningen till Kungsbacka och Halland missgynnar dem. Det är inte deras väljare som flyttar in. Så även om man behåller sina väljare minskar procenttalen.

Ett exempel på detta är att trots att Centerpartiet gick fram på riksplanet 2006 med 1,69% backade man i kommunalvalet i Kungsbacka från 11.46% till 10.93%.
Och i Landstingsvalet ökade man bara med 0,31%.

Så ett riksresultat på 5% för Centerpartiet skulle sannolikt innebära att Centerpartiet i Kungsbacka kan hamna så lågt som 5 mandat. Och i Landstinget backa från 9 till 6 mandat. Inte heller Centerpartiet har personer eller frågor som skulle kunna motivera andra trender lokalt. Snarare tvärtom. (Läs Ulf Persson finns inte med)

Detta skulle givetvis ändra det politiska landskapet rejält. (C) skulle knappast ha något kommunalråd i Kungsbacka och i den nya regionen lär man inte få plats i regionstyrelsens AU. Partiet som alltid dominerat Landstinget Halland.

Som sagt opinionsmätningar skall tas för vad de är. (C) och (KD) kan fortfarande bli valet 2010 års positiva överraskningar. Men opinionsmätningarnas trender har en obehaglig vana att slå in.

Det vet jag som varit medlem i Folkpartiet i över 30 år. Ett parti som verkligen under dessa år åkt berg- och dalbana i både val och opinionsmätningar.

Inga kommentarer: