tisdag, september 20, 2011

Ändra Kungsbacka marknad till lördagar

Kungsbacka innerstad har undersökts av företaget Mind. Låter bra men när man ser på hur många som har svarat, 798 av 2000 tillfrågade, är det lätt att fundera på intresset för innerstaden bland invånarna och givetvis om det går att dra riktiga slutsatser av ett sådant litet material.

Kungsbacka innerstad förlorade för länge sedan kampen mot övriga köpcentra i kommunen. Intresset bland fastighetsägare och köpmän var ganska litet för att ta upp kampen.

Det fanns en tid då innerstaden fortfarande var fylld av affärer och kunde konkurrerat med öppettider som öppet till 19.00 på vardagar. Söndagsöppet osv. Men man valde inte den vägen och undan för undan har affärer ersatts av inte minst mäklare och frisörer.

Det är också ett val av fastighetsägarna. Många hyr ut till varje pris utan att bry sig om hur det passar in och ökar innerstadens attraktionskraft.

Kommunen kunde givetvis gjort mer. Vissa gator skulle varit gågator och torget hade kunnat vara intressantare. Men till slut är det ändå fastighetsägarna som bestämmer vilka man hyr ut till och de som hyr som bestämmer utbud, öppettider och marknadsföring.

Jag har ett förslag. Istället för att ha marknad första torsdagen i månaden ändra den till första lördagen i månaden. Involvera affärer, mäklare, frisörer, restauranger m.fl och försök göra en riktig folkfest. Kanske sommartid med artister. Alla har öppet till minst 18.00 och har olika erbjudanden.

Det skulle kunna vara början på ett lyft för innerstaden. Och att man börjar samarbeta. Inte som nu när vissa köpmän ser t.ex Kungsbackakalaset som ett problem istället för en möjlighet.

GP
Inga kommentarer: